Lille dreng der leger med bil

Bevægelseshaven

Bevægelseshaven er en 0-6 års institution, som ligger i stationsbyen Hørve i det sydlige Odsherred.

Om Bevægelseshaven

Bevægelseshaven ligger i Hørve og er et pædagogisk tilbud for børn på 0-6 år med. Vi har plads til 25 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Vores børn kommer både fra Hørve, den nærliggende landsby Vallekilde, oplandet omkring og fra andre kommuner.

Institutionen er fordelt på af to matrikler: Fortohuset (0-3 årige) og Havehuset (4-6 årige).

Vi har god plads, kreative værksteder og gode udearealer med både klatretræer og cykelbaner.

Grupperne i Bevægelseshaven

Børnene er fordelt i grupper efter alder.

De to vuggestuegrupper er:

  • Larverne (ca. 6 mdr til 2 år)
  • Mariehønsene (ca. 2-3 år)

De tre børnehavegrupper er:

  • Græshopperne (ca. 3-4 år)
  • Brumbasserne (ca. 4-5 år)
  • Frøerne (ca. 5-6 år)

Fordi tilknytning mellem barn og voksen er meget vigtig, følger nogle af de voksne altid med børnene, når de 1. maj skifter til ny gruppe. På den måde vil dit barn have en kendt voksen med hele vejen fra vuggestue-larve til skoleparat frø.

En institution hvor der er plads til, at barnet er sig selv sammen med andre

Praktisk information

Selvom alle daginstitutioner i Odsherred Kommune er forskellige, er der alligevel en del, der gælder for os alle. Det kan du læse mere om på siden:

Herunder kan du se de praktiske oplysninger der er særlige for Bevægelseshaven.

Om os

Tilsynsrapport

Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet i dagtilbud, og den måde opgaverne udføres på. Tilsynet indgår som en del af kommunalbestyrelsens overordnede ansvar for kvalitetsudvikling inden for dagtilbudslovens rammer. I praksis er tilsynsopgaven delegeret til forvaltningen. Der er benyttet tre former for tilsyn: et årligt uanmeldt tilsyn, et opfølgende tilsyn og et skærpet tilsyn. Forvaltningen træffer beslutning om opfølgende tilsyn, hvis det almindelige tilsyn giver anledning til særlig opmærksomhed fx omkring kvaliteten i dagtilbuddet, ny leder, leder med længerevarende sygemelding eller højt sygefravær blandt personalet, der påvirker driften og den pædagogiske kvalitet mv. Er der tale om opfølgende eller skærpet tilsyn, understøttes det af oplysninger om planer for tiltag og en tidshorisont for, hvornår ændringerne senest skal være gennemført. En tilsynsrapport er offentlig tilgængelig på hjemmesiden, indtil den afløses af den næste rapport.
Tilsynsrapport 2023 - Bevægelseshaven

Kontakt

Fremmøde

59 66 51 00

Vallekildevej 23, 4534 Hørve
Mandag
kl. 6.00-16.45
Tirsdag
kl. 6.00-16.45
Onsdag
kl. 6.00-17.00
Torsdag
kl. 6.00-17.00
Fredag
kl. 6.00-16.00

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Dagtilbudsleder Helle Flinks e-mail.